Uppdrag/Commissions

Uppdrag - konstnärlig gestaltning


Jag arbetar med konstnärlig gestaltning i offentlig och privat miljö. Varje uppdrag är unikt och för varje plats ställs speciella krav på form, material och funktion. Mitt arbete är på en gång ett självständigt verk och en del av en hel miljö.


Det är en lång process och jag är med under hela vägen, från de första skisserna till monteringen på plats.

  Public commissions


I create site specific artwork for public and private spaces. Each assignment is unique and each site require its own form, materials and functionality. My work is at the same time autonomous as part of the whole picture.


It is a long process and I work with all parts of it;  from the first sketches to the final mounting.