Home

Bibbi Forsman

Studiokeramiker i Göteborg


Jag arbetar lika gärna med det lilla objektet som med den stora ytan.

Det jag gör finns i offentliga rum, på bordet eller i badhuset, på fasaden och i fontänen.

Lekfullt och på allvar.


Kommande utställningar:

Galleri Konstepidemin, vårsalong "Värde"      10 mars-2 april

Kulturhuset Bergsjön, Bibbi Forsman, Nikolas Nilsson och Kerstin Bratt, Allas Ateljékonstnärer      17 mars-5 april

Galleri Moment, Ängelholm,      23 september-14 oktober 2022

Kiruna Konstgille,       maj 2024

  Bibbi Forsman  

  Ceramic artist, Sweden


I work with the small object just as well as with the large surface.

My work can be seen in private and public spaces, on a table or a facade,  in the swim bath and the fountain.

Playful and sincere.


Upcoming exhibitions:

Galleri Konstepidemin, group show "Värde"      10 March-2 April

Kulturhuset Bergsjön, Bibbi Forsman, Nikolas Nilsson and Kerstin Bratt, Konstepidemin artists      17 March-5 April

Galleri Moment, Ängelholm,      23 September-14 October 2022

Kiruna Konstgille,       May 2024

TILL SALU: SLAVA UKRAINI


Pris 20 000 kr + transport.

Pengarna går oavkortat till ARENA OF GOODNESS, en registrerad tysk välgörenhetsorganisation, startades av medlemmar i en ukrainsk cirkusgrupp till stöd för människor i Ukraina. Behoven är enorma.


Solrosen är en symbol för Ukraina. Mosaiken är monterad på en stomme och hängas på vägg  med två skruvar som fäste.
Diameter ca 70 cm.


Kontakta mig för mer information, betalning och hämtning/leverans.

contact@bibbiforsman.se


Skänk pengar direkt till Arena of Goodness insamling?

Se mer på Facebook.

  FOR SALE: SLAVA UKRAINI


Price SEK 20 000 + transport.
The full amount is for ARENA OF GOODNESS, a registered German charity organization. Members of a Ukrainian circus group raise money to support people in their home country. 


The sunflower is a symbol for Ukraine. The mosaic is mounted on a wooden frame and hung on the wall on two screws.
Diameter ca 70 cm.


Contact me for payment and transport/delivery:

contact@bibbiforsman.se


Support Arena of Goodness fundraising directly

See their Facebook page.

Utställning:

POWER FLOWER 23/4 - 22/5 2022

Floras rike, Botaniska, Göteborg


Jag visar ett pågående arbete på temat blommor och växtlighet, mosaikstycken som är en fri fortsättning på tidigare gestaltningsuppdrag.


Mitt arbete har inget med verkligheten att göra, de är rena fantasier. De är också en önskan och besvärjelse om att skönhet, glädje och frihet ska vara möjlig.


I ett samarbete med Botaniska Trädgården visar Konstepidemins konstnärer arbeten i Floras Rikes galleri på övre våningen.

Mer...


  Exhibition:

POWER FLOWER 23/4 - 22/5 2022

Floras rike, the Botanical garden, Göteborg


I show work on the theme of flowers and vegetation; mosaic pieces that are a free continuation of previous artistic commissions.


This work has nothing to do with reality, but pure fantasies. It is also a desire and spell that beauty, joy and freedom will be possible.


In collaboration with the Botanical Garden, Konstepidemin artists show their work in Flora's Rike's gallery on the upper floor.

More...


Fönsterutställning:

Sintra galleri & butik

MOBILER 20/2 - 10/3 2021


Keramik är mitt material men I en tillfällig gästateljé i Los Angeles 2019, och utan tillgång till varken lera eller ugn, fick jag istället använda det material som det fanns ett överflöd av. 

Pappkartong. 


Mobilerna är tillverkade återanvända förpackningar från alla mina nätinköp under det senaste året, annars skräp som en direkt konsekvens av pandemiförsiktighet. De är målade med akrylfärg.


Det har blivit platt istället för plastiskt. Färg istället för glasyr. Lätt istället för tungt. Snabbt istället för långsamt. I ett annat material har jag fått utforska andra förutsättningar, befriad från de många krav leran ställer på tid, kontinuitet, kontroll och försiktighet. 

sintra.se


  Window exhibition 
Sintra gallery & shop, Gothenburg

MOBILES 20/2 - 10/3 2021


Ceramics is my material, but as an Artist in Residence in Los Angeles 2019, without neither clay or kiln, I had to use whatever material that was available. Cardboard it was.


The mobiles are made of reused cardboard packaging from the last year’s online shopping, leftovers as a direct consequense of covid precaution. 


It has become flat instead of plastic. Acrylic paint instead of glaze. Light instead of heavy. Fast instead of slow. In another material, I have had to explore other conditions, freed from the many demands the clay gives on time, continuity, control and caution.

sintra.se

Slottet äldreboendet
Falun 2021


Fyra mosaikbilder till det nya äldreoendet Slottet, ett gestaltningsuppdrag av Falu kommun. Placerade i huvudentrén och hissplan/aktivitetsrum..

Mer...

  Commission for nursing home Falun 2021


Four mosaic wall works in a new nursing home "Slottet",  art commission for Falun municipality. Placed in the entrance and outside elevator at the upper floors
More...

ARTIST IN RESIDENCE nov-dec 2019

ESXLA, Los Angeles

Se mer...

  ARTIST IN RESIDENCE
Nov-Dec 2019 
ESXLA, Los Angeles

See more...

Konst i offentlig miljö

/ Public commissions

Mer / more...

I ateljén / In the studio

Mer / More...

Arbetsprocess från verkstad till vägg

/ Work process from studio to finished wall

Lidköping sjukhus / Lidköping hospital

Foton / Photos...