Home

Bibbi Forsman

Studiokeramiker i Göteborg


Jag arbetar lika gärna med det lilla objektet som med den stora ytan.

Det jag gör finns i offentliga rum, på bordet eller i badhuset, på fasaden och i fontänen.

Lekfullt och på allvar.


  Bibbi Forsman  

  Ceramic artist, Sweden


I work with the small object just as well as with the large surface.

My work can be seen in private and public spaces, on a table or a facade,  in the swim bath and the fountain.

Playful and sincere.

Fönsterutställning:

Sintra galleri & butik

MOBILER 20/2 - 10/3 2021


Keramik är mitt material men I en tillfällig gästateljé i Los Angeles 2019, och utan tillgång till varken lera eller ugn, fick jag istället använda det material som det fanns ett överflöd av. 

Pappkartong. 


Mobilerna är tillverkade återanvända förpackningar från alla mina nätinköp under det senaste året, annars skräp som en direkt konsekvens av pandemiförsiktighet. De är målade med akrylfärg.


Det har blivit platt istället för plastiskt. Färg istället för glasyr. Lätt istället för tungt. Snabbt istället för långsamt. I ett annat material har jag fått utforska andra förutsättningar, befriad från de många krav leran ställer på tid, kontinuitet, kontroll och försiktighet. 

sintra.se


  Window exhibition 
Sintra gallery & shop, Gothenburg

MOBILES 20/2 - 10/3 2021


Ceramics is my material, but as an Artist in Residence in Los Angeles 2019, without neither clay or kiln, I had to use whatever material that was available. Cardboard it was.


The mobiles are made of reused cardboard packaging from the last year’s online shopping, leftovers as a direct consequense of covid precaution. 


It has become flat instead of plastic. Acrylic paint instead of glaze. Light instead of heavy. Fast instead of slow. In another material, I have had to explore other conditions, freed from the many demands the clay gives on time, continuity, control and caution.

sintra.se

Slottet äldreboendet
Falun 2021


Fyra mosaikbilder till det nya äldreoendet Slottet, ett gestaltningsuppdrag av Falu kommun. Placerade i huvudentrén och hissplan/aktivitetsrum..

Mer...

  Commission for nursing home Falun 2021


Four mosaic wall works in a new nursing home "Slottet",  art commission for Falun municipality. Placed in the entrance and outside elevator at the upper floors
More...

ARTIST IN RESIDENCE nov-dec 2019

ESXLA, Los Angeles

Se mer...

  ARTIST IN RESIDENCE
Nov-Dec 2019 
ESXLA, Los Angeles

See more...

Konst i offentlig miljö

/ Public commissions

Mer / more...

I ateljén / In the studio

Mer / More...

Arbetsprocess från verkstad till vägg

/ Work process from studio to finished wall

Lidköping sjukhus / Lidköping hospital

Foton / Photos...