Home

Bibbi Forsman

Studiokeramiker i Göteborg


Jag arbetar lika gärna med det lilla objektet som med den stora ytan.

Det jag gör finns i offentliga rum, inom- och utomhus; på bordet eller i badhuset, på fasaden och i fontänen.

Lekfullt och på allvar.


Aktuella utställningar:

Kiruna Konstgille, 4/5 - 29/5 2024

Sintra Galleri, Göteborg     26/10-13/11 -2024

  Bibbi Forsman  

  Ceramic artist, Sweden


I work with the small object just as well as with the large surface.

My work can be seen in private and public spaces, indoors as well as outdoors, on a table or a facade, in the pool and the fountain.

Playful and sincere.


Upcoming exhibitions:

Kiruna Konstgille, 4/5 - 29/5 2024

Sintra Galleri, Göteborg 26/10-13/11 -2024

KONSTEPIDEMIN POSTER 2024

Glad att ha mitt arbete på årets poster för Konstepidemin, "Power Flower Mandala”. Än så länge finns den bara att köpa på Konstepidemins kontor, för 200 kr

”Magin börjar runt hörnet. Var rädd om den.
Konstepidemin har funnits sedan1987.
127 konstnärer, konsthantverkare, formgivare, fotografer, filmare, scenkonstnärer, författare och musiker har sina arbetsplatser här.”

konstepidemin.se

  KONSTEPIDEMIN POSTER 2024

Happy to have my work on the 2024 Konstepidemin poster,

”Power Flower Mandala”. So far it is only available at the Konstepidemin office, SEK 200.

”The magic starts around the corner. Take care of it.
Konstepidemin was founded 1987.
127 artists, craft artists, designers, photographers, film makers, performing artists, writers and musicians have their work spaces here.” konstepidemin.se


ORGANISK ORGANISERING

Galleri Moment, Ängelholm 2023 och Kiruna Konsthall 2024

i samarbete med Johan Haugen

...mer


  ORGANISK ORGANISERING

Galleri Moment, Ängelholm 2023 och Kiruna Konsthall 2024

a collaboration with Johan Haugen

...more

Det som göms i snö...

LYCKANS LAND 2023

Botaniska Trädgården,Göteborg

Natur Kultur var ett ett samarbete mellan Konstepidemin och Botaniska där trädgård och konst förenas genom teman som berör eftertanke, lärande, hållbarhet, hälsa och biologisk mångfald.


Lyckans land är den sista etappen i ett treårigt projekt som kulminerar i samband med Botaniskas 100 års-jubileum.
Medverkande 2023:Bibbi Forsman, Peter Eccher, Erik Langert och Eva Hild. Poesi av Olivia Bergdahl och Lina Ekdahl i Voljären av Per Peterssson.

  What is hidden in snow...
LAND OF HAPPINESS 2023

The Botanical Garden,Gothenburg

Nature Culture was a collaboration between Konsteepidemin and Botaniska where garden and art are united through themes that touch on reflection, learning, sustainability, health and biodiversity.


Land of happiness is the last stage of a three-year project that culminates in connection with Botaniska's 100-year anniversary.
Artists 2023: Bibbi Forsman, Peter Eccher, Erik Langert and Eva Hild.
Poetry by Olivia Bergdahl and Lina Ekdahl in the Aviary by Per Petersson.

TILL SALU: SLAVA UKRAINI


Pris 20 000 kr + transport.

Pengarna går oavkortat till ARENA OF GOODNESS, en registrerad tysk välgörenhetsorganisation, startades av medlemmar i en ukrainsk cirkusgrupp till stöd för människor i Ukraina. Behoven är enorma.


Solrosen är en symbol för Ukraina. Mosaiken är monterad på en stomme och hängas på vägg  med två skruvar som fäste.
Diameter ca 70 cm.


Kontakta mig för mer information, betalning och hämtning/leverans.

contact@bibbiforsman.se


Skänk pengar direkt till Arena of Goodness insamling?

Se mer på Facebook.

  FOR SALE: SLAVA UKRAINI


Price SEK 20 000 + transport.
The full amount is for ARENA OF GOODNESS, a registered German charity organization. Members of a Ukrainian circus group raise money to support people in their home country. 


The sunflower is a symbol for Ukraine. The mosaic is mounted on a wooden frame and hung on the wall on two screws.
Diameter ca 70 cm.


Contact me for payment and transport/delivery:

contact@bibbiforsman.se


Support Arena of Goodness fundraising directly

See their Facebook page.

Utställning:

POWER FLOWER 23/4 - 22/5 2022

Floras rike, Botaniska, Göteborg


Jag visar ett pågående arbete på temat blommor och växtlighet, mosaikstycken som är en fri fortsättning på tidigare gestaltningsuppdrag.


Mitt arbete har inget med verkligheten att göra, de är rena fantasier. De är också en önskan och besvärjelse om att skönhet, glädje och frihet ska vara möjlig.


I ett samarbete med Botaniska Trädgården visar Konstepidemins konstnärer arbeten i Floras Rikes galleri på övre våningen.

Mer...


  Exhibition:

POWER FLOWER 23/4 - 22/5 2022

Floras rike, the Botanical garden, Göteborg


I show work on the theme of flowers and vegetation; mosaic pieces that are a free continuation of previous artistic commissions.


This work has nothing to do with reality, but pure fantasies. It is also a desire and spell that beauty, joy and freedom will be possible.


In collaboration with the Botanical Garden, Konstepidemin artists show their work in Flora's Rike's gallery on the upper floor.

More...


Slottet äldreboendet
Falun 2021


Fyra mosaikbilder till det nya äldreoendet Slottet, ett gestaltningsuppdrag av Falu kommun. Placerade i huvudentrén och hissplan/aktivitetsrum..

Mer...

  Commission for nursing home Falun 2021


Four mosaic wall works in a new nursing home "Slottet",  art commission for Falun municipality. Placed in the entrance and outside elevator at the upper floors
More...

Konst i offentlig miljö

/ Public commissions

Mer / more...

I ateljén / In the studio

Mer / More...