Mosaic wall work

Mosaikstycken


Former av högränt stengods och kakelmosaik.
De kan hängas individuellt på vägg eller sättas i en större yta. Formerna är monterade så att de kan hanteras av den som ska sätta dem.


Kontakta mig för frågor,  prisuppgift och mer information:

contact@bibbiforsman.se


Storlek: 20-50 cm.

      Mosaic pieces


Shapes made of stoneware and tile mosaic. They can hang individually on a wall or be put in a larger surface.
The pieces are mounted, to be handled and put in place.


For questions, prices and more information, please contact me:

contact@bibbiforsman.se


Size of the work: 20-50 cm

Ovanför en dörr t.ex.

När jag gör den  här typen av mosaik, är det en lek med olika stilperioder, folklore, mönster och former. Den är lagd i en blandning av högbränt klinker och egna glaserade former.


Mosaiken på bilderna är tänkta som t.ex. dörröverstycken och går att köpa. Jag kan också ta emot beställning för en speciell plats och anpassa storlek.


Mosaiken är monterad på nät och delad så att den enkelt kan hanteras av den som ska sätta upp den. Monteras med kakelfix och kakelfog av en händig person.


Kontakta mig för frågor,  prisuppgift och mer information:

contact@bibbiforsman.se


Storlek: Bredd 110 cm, höjd 40-50 cm.

      Above a door, for example.

When I make this type of mosaic wall pieces, it is a play with historical style periods, folklore, patters and shapes. The material is a mix of highfired tiles and my own glazed pieces.


The mosaic in these pictures are are made for example as a door top and the work is for sale. I can also do commissions for specific locations and adjust the size..


The whole piece is mounted on a mesh and cut in parts so that it easily can be handled and put in place. Fix with tile adhesive and grout by a handy person.


For questions, prices and more information, please contact me:

contact@bibbiforsman.se


Size of the work: Width 110 cm, height 40-50 cm