Lillekärr sport hall

Lillekärrshallen, Göteborg 2006


Sittskulptur i betong och mosaik i entrén till sporthallen.

På väggen keramikplattor med infällda speglar


Beställare:

Idrott och Förening, Göteborgs kommun

      Lillekärrshallen, Göteborg 2006


Functional sculpture in concrete covered with ceramic mosaic, in the entrance to a sports hall.


Wallpiece; ceramic tiles with inlaid mirrors

Commision for the City of Göteborg