Hammarkulleparken

Mosaikfabriken 2013 - Hammarkullen


Mosaikprojekt i två steg tillsammans med fem ungdomar och en konstnär i nya Hammarkulleparken, Göteborg.


Först, som ett sommarjobb, producerade vi mosaik för en scenplattform i den nya parken. I steg två, under hösten, gjorde vi mosaik för nio betongbänkar som placerats i varsin ingång till parken.


Min roll har varit att leda projektet, konstnärligt och praktiskt.


Ingen av ungdomarna hade någon större erfarenhet av konst eller hantverk - men det har de nu! Alla bor i Hammarkullen och har varit starkt engagerade i vår gemensamma kreativa process. Resultatet är över förväntan och vi är faktiskt mycket stolta.


Vi hoppas att projektet ska kunna leva vidare under kommande år. Hammarkullen är en förort i Göteborg där de boende längtar efter färg. Mosaikfabriken 2013 var en del av Utveckling Nordost, ett större EU-finansierat projekt.


Medskapande: Bibbi Forsman, Saber Alipanah, Mazlum Sigirci, Hani Ahmed, Dona Hasanaj, Mikaela Nyman och Bellai Ndaw.


Läs mer om parken och mosaiken på Utveckling Nordosts sida...


  Mosaic in Hammarkulleparken 2013


Mosaic project with five young people and a local artist in a park in Hammarkullen, Göteborg.


First, as a summer job, we produced mosaic for a stage platform in the new park. Next step, in the autumn, we made mosaic for nine concrete benches that are placed in the both park entrances.


My role was to lead the project artistically and practically.


None of the young people had much experience of art and craft - but they have now! They all live nearby the park and were engaged and  committed to our common creative process. The result is more than we ever could have expected, and we are all quite proud.


We hope that the project can continue in years to come. Hammarkullen is a Gothenburg suburb where people long for more color. Mosaikfabriken 2013 was part of a larger development project, financed by EU.


Co-creators: BIbbi Forsman, Saber Alipanah, Mazlum Sigirci, Hani Ahmed, Dona Hasanaj, Mikaela Nyman and Bellai Ndaw.