Växjö Centrallasarett

Växjö Centrallasarett 2015


Tre mosaikreliefer vid sjuksköterkornas arbetsstationer i korridoren på en ombyggd vårdavdelning.


För Kronobergs läns landsting.   Växjö hospital 2015


Three relief forms at the nurse's work stations in a corridor at a rebuilt surgical ward.


Commissioned by the county, Kronobergs läns landsting.