Seminarieträdgåden

Seminarieträdgården

 

Granne med Konstepidemins ateljéer ligger den lilla parken som är omtyckt av folk i gransskapet. Konstnärer från Konstepidemin använde under en period parken som utställningsrum.


Foto: Berit Jonsvik

I bakgrunden syns Pecka Söderbergs gräsinstallation

      Seminarieträdgården


Next to the studios at Konstepidemin is the little park frequented by the people that lives nearby. The garden was for a period used by the artists as an outdoor exhibition space.


Photo: Berit Jonsvik

In the background is Pecka Söderberg's grass installation