Bjurslätt nursing home

Bjurslätts äldreboende 2012


”Solen skiner idag” på atriumgård i ett särskilt demensboende.


Gården har en barockträdgårds geometriska symmetri.

I en sån trädgård finns det formklippta häckar och labyrinter, former som jag tyckte det var roligt att tänka på när jag skissade på de gula formerna i planteringen. De syns också om man tittar ner från balkonger eller fönster.


Dementa männikor upplever platsen på sitt eget sätt, tydlighet i färg och form är viktig. De vänliga kaninerna kan man känna igen. Den blå kanten tål att sittas på, jag hoppas den känns skön att röra vid en solvarm dag.


Material:

Betong klädd med mosaik, en blandning av tillskurna klinkerplattor och egentillverkade bitar.

Kaninerna är modellerade i glaserat högbränt stengods, förstärkta med betong. Kanten är skal av glaserad keramik, fyllda med betong så att de blir solida och mer oömma.


Beställare: Göteborgs stad

  Bjurslätt nursing home 2012


”Sun is shining today in atrium yard, home for elderly with dementia.


The atrium yard has the geometrical symmetry of a baroque garden.

In such a garden there are hedges and mazes; shapes I enjoyed playing around with when I outlined the yellow forms in the flower bed. They can also be looked at from above, from balconies and windows in the building.


Demented people experience the place their own way. It is important to design with clarity in form and color. The friendly rabbits they may be able to remember and relate to from their earlier days. On the blue edge one can sit, I hope it feels nice to touch on a sunny day.


Materials:

Concrete covered with a mix of prefabricated and hand made mosaic.

The rabbits are modeled, high fired, glazed stoneware clay.

The blue rim is made of hollow, glazed ceramic pieces, filled with concrete to make them solid and durable.


Commissioned by the City of Gothenburg