I glädje och sorg

I glädje och sorg

En serie objekt att användas vid olika högtider och ceremonier.


Handbyggd stengods, engoberad.


Bilder från utställningar på Lerverk, Göteborg, Drejeriet i Östersund, Gärsnäs slott m.m.

      In joy and sorrow

A series of objects made for use in celebrations and ceremonies.


Handbuilt stoneware, slip painted.


Photos from exhibitions at Lerverk, Göteborg, Drejeriet in Östersund and Gärsnäs Castle, Österlen.