svart och vit

Stockholm Furniture Fair 2010

Att sitta på eller titta på.Sittskulpturer, mosaikklädd betong.

      Stockholm Furniture Fair 2010

To sit on or to look at.Sculptures in mosaic covered concrete.

contact@bibbiforsman.se


Ateljé/Studio:

Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg SWEDEN

konstepidemin.se


Copyright 2013 © All Rights Reserved