svart och vit

Stockholm Furniture Fair 2010

Att sitta på eller titta på.Sittskulpturer, mosaikklädd betong.

      Stockholm Furniture Fair 2010

To sit on or to look at.Sculptures in mosaic covered concrete.