STUDIO

Ringduvornas bad - KonstZOOM 2022

Konst Zoom är 35 konstnärers interaktioner i parkområdet på Konstepidemin i Göteborg.


I en pöl i gatan utanför min ateljé hrukar två ringduvor bada när det har regnat.

Nu har de de fått en näckrosdamm av keramik. Jag hoppas att det blir uppskattat av dem och alla andra djur som lever i närheten.


Karta till alla verk finns i den röda brevlådan.

Läs mer...


  Pigeon bath - KonstZOOM 2022

KonstZoom is 35 artists' interactions in the park area at tKonstepidemin in Gothenburg.


In a puddle in the stree outside my studiot, two doves take a bath after it has rained. Now they have a waterlily pond made of ceramic. I hope it will be appreciated by them and all the other animals that live nearby.


Find the map to all 35 artist´s work in the red letter box.

Read more...


Arbete i ateljén

Ateljén finns på Konstepidemin, ett konstnärsdrivet center med ateljéer för cirka 150 konstnärer, gallerier och andra konsthändelser, i centrala Göteborg. Till hemsidan...


Foton:
Unikat för utsttällningar, installationer och pågående arbete.


  Studio work

The studio location is Konstepidemin, an artist run complex with studios for abot 150 artists, galleries and art activities, in central Gothenburg. To the website...


Photos: Unique pieces for exhibitions, installations, and
some work in progress.